Sobota, 20 července, 2024
- REKLAMA -magazín

Od 1. apríla dosiahne na množstvo dávok viac ľudí, patríte medzi nich? Ktoré sociálne dávky vzrástli?

Od 1. apríla 2022 vzrástlo životné a existenčné minimum. Ako ovplyvnia zrážky zo mzdy, prídavky na deti, pôrodné či príspevok na bývanie? Zmení sa vyplatená výška týchto dávok? Kto na tieto dávky novo dosiahne?

Od 1. apríla 2022 vzrástlo životné a existenčné minimum o 10 %, čo má vplyv na množstvo dávok, ktoré majú vplyv na rad občanov Českej republiky. Pozrite sa, ako sa zmení:

Životné a existenčné minimum
Zrážky zo mzdy pri exekúcii
Pôrodné
Prídavky na deti
Príspevok na bývanie
Mimoriadna okamžitá pomoc a ďalšie dávky
Životné a existenčné minimum od 1. apríla 2022
Životné a existenčné minimum vzrástlo od 1. apríla 2022 o 10 % a má nasledujúce hodnoty:

Životné minimum pre Do 31. marca 2022 Od 1. apríla 2022
Jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč
Prvá dospelá osoba v domácnosti 3 550 Kč 3 910 Kč
Druhá dospelá osoba v domácnosti 3 200 Kč 3 530 Kč
Nezaopatrené dieťa do 6 rokov 79 € 89 €
Nezaopatrené dieťa vo veku 6 až 15 rokov 2 420 Kč 2 670 Kč
Nezaopatrené dieťa vo veku 15 až 26 rokov 2 770 Kč 3 050 Kč
Zdroj: Vyhláška 75/2022 Zb.

Suma existenčného minima osoby od 1. apríla 2022 vzrástla z doterajších 2 490 Sk na 2 740 Sk.

Tip: Ak si chcete ľahko a rýchlo vypočítať životné minimum vašej domácnosti, tak využite našu kalkulačku životného minima

Rast životného a existenčného minima

Zdroj: Shutterstock

Zrážky zo mzdy – ľuďom zostane od 1. apríla 2022 viac
Prvou skupinou obyvateľov, ktorej sa zvýšenie existenčného a životného minima dotkne, sú ľudia, ktorým sú zo mzdy zrážané dlhy.

Zrážka zo mzdy bude nižšia, pretože sa zvyšuje nezabaviteľná čiastka, na ktorú má vplyv práve výška životného minima.

Toto rozhodnutie sa dotkne všetkých, vrátane dlžníkov, ktorí vyživujú deti a iné osoby.

Novo dlžníkom zostane viac, čo si môžete vypočítať v našej kalkulačke zrážok zo mzdy.

Na pôrodné od 1. apríla 2022 dosiahne viac mamičiek
Pôrodné je jednorazová dávka, ktorá sa poskytuje pri narodení prvého či druhého dieťaťa:

13 000 Kč na prvé dieťa
10 000 Sk na druhé dieťa
800 € na viacerčatá
Nárok na pôrodné majú rodiny, ktorých príjem bol nižší ako 2,4-násobok životného minima rodiny.

Do príjmu sa nezapočítava rodičovský príspevok a prídavok na dieťa.

Vypočítajte si, či náhodou nemáte na pôrodné nárok v našej kalkulačke.

Budete mať nárok na pôrodné?

Áno
Nie
Neviem
Celkom hlasovalo: 5608
Na prídavky na deti novo dosiahne viac rodín
Prídavok na dieťa slúži na krytie nákladov spojených s výživou a výchovou nezaopatrených detí.

Nárok na túto sociálnu dávku má nezaopatrené dieťa, ak rozhodný príjem v rodine neprevyšuje súčin sumy životného minima rodiny a koeficientu 3,40.

Príjem rodiny sa štvrťročne testuje.

Kvôli rastu životného minima teda na prídavok na deti dosiahne viac rodín, o čom sa môžete presvedčiť v našej kalkulačke prídavkov na deti.

Výška mesačného prídavku na nezaopatrené dieťa
dieťa do 6 rokov – 630 Sk, zvýšený 1130 Sk,
dieťa od 6 do 15 rokov – 770 Sk, zvýšený 1270 Sk,
dieťa od 15 do 26 rokov – 880 Sk, zvýšený 1 380 Sk.
Pre koho budú príspevky na bývanie od 1. apríla 2022 vyššie?
Príspevok na bývanie prispieva na krytie nákladov na bývanie rodinám alebo jednotlivcom s nízkymi príjmami.

Je poskytovaný bez ohľadu na to, v akom byte oprávnená osoba býva, či ide o byt obecný, družstevný, v súkromnom vlastníctve alebo či ide o byt vo vlastnom dome.

Nárok na získanie majú predovšetkým tie osoby a rodiny, ktorých náklady na bývanie sú väčšie ako 30 % z ich príjmov. Pre obyvateľov Prahy potom platí dokonca 35%.

Príspevok na bývanie je následne daný rozdielom normatívnymi nákladmi na bývanie a rozhodným príjmom domácnosti vynásobený koeficientom 0,30 (v Prahe 0,35).

Príjmy sa stanovujú na základe priemerných čistých príjmov za predchádzajúci štvrťrok, ktoré sa následne dokladajú.

Za príjem sa považujú príjmy zo závislej činnosti, z podnikania aj prídavky na deti či rodičovský príspevok.

Ak sú čisté príjmy jednotlivca či rodiny nižšie ako životné minimum, tak do výpočtu vstupuje životné minimum. Nárok na vyšší príspevok na bývanie, tak budú mať rodiny s veľmi nízkymi príjmami.

Tip: Vypočítajte si výšku príspevku na bývanie v našej kalkulačke.

Vzrastie aj maximálna mimoriadna okamžitá pomoc a ďalšie dávky
Mimoriadna okamžitá pomoc je jednorazová dávka, ktorá je poskytovaná ľuďom, ktorí sa ocitli v nejakej mimoriadnej situácii, poskytuje sa napríklad pri živelnej pohrome, energetickej kríze, pri návrate z väzenia či pri odchode z detského domova.

O túto dávku žiadajú aj utečenci z Ukrajiny.

O pridelení mimoriadnej okamžitej pomoci rozhodujú úradníci a posudzujú každý konkrétny prípad.

Najvyššia možná hodnota mimoriadnej okamžitej pomoci je 15-násobok životného minima, od 1. apríla 2022 sa zvyšuje na 63 690 Kč.

Najnovšie články

Dalšie články autora