Sobota, 20 července, 2024
- REKLAMA -magazín

Musí vám zamestnávateľ povoliť neplatené voľno?

Už ste vyčerpali všetky hodiny dovolenky a čaká vás v blízkej dobe svadba, narodenie dieťaťa alebo iná významná udalosť? V akých prípadoch vám zamestnávateľ musí neplatené voľno poskytnúť a kedy je to na jeho dobrej vôli?

Neplatené voľno môžeme podľa legislatívy rozdeliť do dvoch kategórií. Na také, ktoré vám zamestnávateľ musí povoliť a také, ktoré povoľuje zamestnávateľ na základe svojho uváženia. V prvom rade si predstavíme situácie, keď vám zamestnávateľ musí neplatené voľno povoliť.

Presťahovanie
Vyhľadanie nového zamestnania
Komplikácie v doprave
Výkon verejnej funkcie
Výkon občianskej povinnosti
Svadba
Narodenie dieťaťa
Vyšetrenie u lekára
Sprievod
Udelí vám zamestnávateľ neplatené voľno aj v iných situáciách?
Nezabudnite si uhradiť aj zdravotné poistenie
Neplatené voľno

Zdroj: Shutterstock

Kedy vám musí zamestnávateľ poskytnúť pracovné voľno?
Je potrebné mať na pamäti, že pracovné voľno vám v určitých prípadoch môže byť tiež preplatené zamestnávateľom. Preto sa v nasledujúcom zozname stretnete ako s nárokmi na neplatené voľno, tak s podmienkami, kedy vám patrí náhrada mzdy.

Presťahovanie
Zamestnávateľ vám nijako nesmie brániť v nároku na pracovné voľno v prípade, že ho chcete využiť na sťahovanie. Ako zamestnanci môžete využiť maximálne 2 dní neplateného voľna.

Ak dôjde k sťahovaniu kvôli požiadavke zamestnávateľa, musíte od neho dostať náhradu mzdy.

Vyhľadanie nového zamestnania
Plánujete urobiť životný krok v kariére a obzeráte sa po nových pracovných príležitostiach? Zamestnávateľ má povinnosť vám poskytnúť neplatené voľno v maximálnej dĺžke 1 pol dňa v týždni, kedy sa nachádzate vo výpovednej dobe.

Iná situácia nastáva, keď ste dostali výpoveď od zamestnávateľa. Vtedy už máte nárok na platené pracovné voľno v rovnakej dĺžke ako v predchádzajúcom prípade.

Komplikácie v doprave
Nedostali ste sa do práce kvôli zádrhelom v doprave? Zamestnávateľ vám musí v takom prípade umožniť čerpanie neplateného voľna, pokiaľ ste sa nemohli dostať na pracovisko iným primeraným spôsobom.

TIP: Ako sa počíta dovolenka v roku 2022?

Výkon verejnej funkcie
Robíte tak trochu do politiky? Aj vtedy vám prislúcha neplatené pracovné voľno, pokiaľ vykonávate niektorú z verejných funkcií a táto činnosť vám zároveň zasahuje do obvyklého pracovného času.

Nárok na také neplatené voľno majú napríklad poslanci, senátori, členovia zastupiteľstiev a ďalší. Zamestnávateľ vám udelí neplatené pracovné voľno v maximálnej dĺžke 20 dní za kalendárny rok.

Výkon občianskej povinnosti
Nárok na neplatené voľno máte aj ako účastník správnych konaní a iných občianskych povinností. Zaradiť sem môžeme činnosť svedkov, tlmočníkov, súdnych znalcov a iných osôb podieľajúcich sa na pojednávaní na súde.

Taktiež do občianskych povinností radíme poskytnutie prvej pomoci pri rôznych nepredvídateľných udalostiach.

Svadba
Pokiaľ vás čaká rola nevesty či ženícha, máte nárok na 2 dni pracovného voľna. Náhrada mzdy vám však prislúcha iba za 1 deň.

Pracovné voľno s náhradou mzdy musí poskytnúť zamestnávateľ aj rodičovi dieťaťa v dĺžke 1 dňa. Rovnako sa poskytne pracovné voľno dieťaťu rodiča, ktorý sa vydáva/žení, avšak už bez nároku na úhradu mzdy.

Narodenie dieťaťa
Ak sa chcete zúčastniť pôrodu, máte nárok na pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas bez náhrady mzdy. Platené pracovné voľno vám zamestnávateľ udelí v prípade, že prevážate manželku do zdravotníckeho zariadenia a späť.

Vyšetrenie u lekára
Pri vyšetrení v zdravotníckom zariadení v najbližšom okolí, dostanete za pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas aj náhradu mzdy. Rovnaká situácia platí aj pre pracovnolekárske vyšetrenie, ktoré je nevyhnutné pre výkon funkcie.

Rozhodnúť sa môžete samozrejme pre výkon lekárskeho ošetrenia vo vzdialenejšom zariadení. Náhrada mzdy vám ale bude patriť iba za nevyhnutne potrebný čas.

TIP: Ako previesť dovolenku do nového roka?

Sprievod
Najzáludnejšou osobnou prekážkou v práci je z pohľadu legislatívy kategórie sprievodov. Pracovné voľno v maximálnej dĺžke 1 dňa vám musí udeliť zamestnávateľ, pokiaľ sprevádzate rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia. S náhradou mzdy počítajte v prípade, že sprevádzate manžela (druha), dieťa, rodičia a starí rodičia. Pri sprievode iných osôb vám už náhrada mzdy nepatrí.

Young man with backpack taking selfie portrait on a mountain – Smiling happy guy enjoying summer holidays at the beach – Millennial showing victory hands symbol to the camera – Youth and journey

Za sprievod postihnutého dieťaťa do špecializovaných pracovísk, máte nárok maximálne na 6 dní plateného voľna za kalendárny rok.

Pokiaľ sprevádzate dieťa do školského poradenského zariadenia na zistenie jeho vzdelávacích potrieb, môžete využiť neplatené pracovné voľno len pre nevyhnutne potrebný čas.

Udelí vám zamestnávateľ neplatené voľno aj v iných situáciách?
Niektoré situácie nemožno zaradiť do žiadnej z týchto škatuliek a nijako ich zákon neupravuje. Preto je vždy na zamestnávateľovi, ako ku konkrétnej situácii pristúpi. Môže ísť o prípady, keď potrebujete akútne s domácim miláčikom na veterinú, alebo sa zúčastniť vzdelávacieho kurzu mimo odboru vašej profesie.

Najnovšie články

Dalšie články autora