Sobota, 20 července, 2024
- REKLAMA -magazín

Dlhopisy môžu byť správnou investíciou aj pre vás

Tiež patríte k novým záujemcom o investovanie svojich nasporených peňazí tak, aby ste vybrali čo možno najistejší spôsob zhodnotenia financií? Bojíte sa akcií, ktoré môžu veľmi rýchlo meniť svoju hodnotu, a to aj o 10 % ročne a viac?

Potom by vás určite mohli zaujímať dlhopisy SK. Vybrať si môžete štátny, korporátny aj iný typ, avšak najskôr je nutné si k nim zistiť čo možno najviac informácií, aby ste si potvrdili, že sa jedná o pre vás zaujímavý spôsob investovania.

Čo sú dlhopisy?

Dlhopisy sú cenné papiere. Tým, že si kúpite dlhopis, poskytujete ako veriteľ, investor, svoje peniaze firme alebo štátu, ktorý dané cenné papiere emitoval, teda vydal. Najčastejšie sa stretávame so strednodobými a dlhodobými obligáciami, podľa ich druhu a podmienok sa potom mení výška úrokovej sadzby a úroveň rizika zhodnotenia.

Typy dlhopisov

Okrem najznámejších štátnych a korporátnych, nájdeme aj komunálne alebo napr. bankové dlhopisy. Dlhopisy všeobecne sa radia nielen k relatívne bezpečným investíciám, ktoré so sebou nenesú príliš vysoké riziko straty, ale tiež je investovanie do nich jednoduché a zvláda ho každý záujemca.

Dlhopisy ďalej delíme na zaistené a podriadené. Odporúčaná je investícia do zaistených dlhopisov, ktoré sú najčastejšie zaistené právom záložným na majetok dlžníka. Podriadené dlhopisy majú menovitú hodnotu v istej výške, úrokový výnos je fixný alebo variabilný.

Pri dlhopisoch so záložným právom ide o výhodnú a istú investíciu, kedy má veriteľ právo uspokojiť svoje pohľadávky voči emitentovi v prípade, že tento subjekt stratí platobnú schopnosť. Zaistí si tak vklad napríklad do majetku.

Príliš vysoké zúročenie neprinášajú štátne dlhopisy, ale prinášjú naopak istotu a dôveryhodnosť. Štát vydáva tieto dlhopisy, a podľa splatnosti si môžeme vybrať krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé dlhopisy. Štátne dlhopisy môžete kúpiť online aj osobne.

Pri firemných dlhopisoch je ročná úroková sadzba okolo 5 – 10 %. Rizikové dlhopisy firiem sa dajú rozpoznať vďaka ratingu a reportom. Je dôležité zistiť si vopred čo najviac informácií o emitentovi. Výstupy spoločností, finančné výsledky, majú veľkú vypovedaciu hodnotu.

Najnovšie články

Dalšie články autora