Sobota, 20 července, 2024
- REKLAMA -magazín

Ako vybrať správneho interim managera pre vašu krízovú situáciu

Krízy sú príležitosťou pre rast. Avšak kľúčové je vnímať ich ako výzvy, ktoré posúvajú biznis vpred. Krízové situácie podniku pomáha zvládnuť krízový manažment. Ten ovláda spôsoby, ako krízovú situáciu vyriešiť a nastoliť opätovnú stabilitu a rast spoločnosti.

Pre dosiahnutie úspechu spoločnosti je nevyhnutnosťou manažment zmien, ktorý sa spája, napríklad s vyššou agilitou, lepšou konkurencieschopnosťou, zvýšením produktvity alebo vyššou spokojnosťou zamestnancov. Manažment zmien i riadenie kríz môže mať v rukách interim manager, čiže dočasný manažér z vonkajšieho prostredia, ktorý má všetky predpoklady na dosiahnutie stanovených cieľov.

Tipy, ako vybrať interim manažéra

Interim manager je dočasný externý profesionál, ktorý vám pomôže s krízovým manažmentom a manažmentom zmien. Pre výber toho správneho musíte predovšetkým identifikovať povahu krízy, teda jej rozsah a vplyv na organizáciu. Na základe toho si stanovíte, akými zručnosťami a skúsenosťami musí disponovať tento odborník.

Urobte si prieskum trhu v tejto oblasti a vyberte si vhodných kandidátov. Porovnajte ich odborné znalosti, skúsenosti, zručnosti a dosiahnuté výsledky. Práve referencie od firiem, ktorým pomohli, môžu byť kľúčovým aspektom pri rozhodovaní. Keďže krízové situácie sa môžu rýchlo meniť a vyvíjať rôznymi smermi, preferujte interim managera, ktorý disponuje flexibilitou. To znamená, že sa dokáže rýchlo prispôsobiť zmenám.

Interim manager musí mať vynikajúce komunikačné schopnosti. Tie sú jedným z kľúčových faktorov pri efektívnom sprostredkovaní informácií zainteresovaným stranám. Vytvárať prostredie plné dôvery, upokojovať obavy a motivovať je pri manažmente zmien takisto dôležité.

Nepodceňujte ani osobnosť interim managera, ktorá by mala zodpovedať štýlu vášho riadenia i hodnotám spoločnosti. Posledným krokom je absolvovanie pohovorov s vybranými kandidátmi. Na záver zhodnoťte odborné znalosti, skúsenosti, komunikačné schopnosti i osobnosť manažéra, nepodceňujte ani svoju intuíciu a vyberte si toho správneho.

Najnovšie články

Dalšie články autora