Sobota, 20 července, 2024
- REKLAMA -magazín

Životné a existenčné minimum vzrastie od 1. apríla 2022 o 10 %

Inflácia donútila vládu konať a zvýšiť životné a existenčné minimum o 10 %. K rastu dôjde od 1. apríla 2022. Aký to bude mať vplyv na dávky? A čo ďalšie rast životného a existenčného minima ovplyvní?

Vláda dnes 30. marca 2022 rozhodla o zvýšení životného a existenčného minima a to kvôli zdražovaniu energií, potravín a ďalších komodít.

Sumy miním sú stanovované nariadením vláda, preto stačí vládna zhoda. Podľa zákona sa výška životného a existenčného minima môže valorizovať od januára alebo v mimoriadnom termíne, pokiaľ náklady na výživu a osobné potreby za príslušné obdobie vzrástli aspoň o 5 %.

Táto podmienka bola splnená, pretože vo februári 2022 medziročne vzrástli spotrebiteľské ceny o 11,1 %.

O koľko vzrastie životné a existenčné minimum?
Kedy vzrastie životné a existenčné minimum?
Na aké dávky bude mať rast minima vplyv?
Existenčné a životné minimum

Zdroj: Shutterstock

Životné a existenčné minimum vzrastie o 10 %
Životné a existenčné minimum sa naposledy menilo v apríli 2020 a novo ich hodnoty vzrastú o 10 %.

Životné minimum do 31. marca a od 1. apríla 2022

Životné minimum pre Do 31. marca 2022 Od 1. apríla 2022
Jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč
Prvá dospelá osoba v domácnosti 3 550 Kč 3 910 Kč
Druhá dospelá osoba v domácnosti 3 200 Kč 3 530 Kč
Nezaopatrené dieťa do 6 rokov 79 € 89 €
Nezaopatrené dieťa vo veku 6 až 15 rokov 2 420 Kč 2 670 Kč
Nezaopatrené dieťa vo veku 15 až 26 rokov 2 770 Kč 3 050 Kč
Zdroj: Vyhláška 75/2022 Zb.

Životné minimum je súčtom všetkých čiastok životného minima jednotlivých členov domácnosti.

Suma existenčného minima osoby činí do 31. marca 2022 mesačne 2 490 Sk, od 1. apríla 2022 bude činiť 2 740 Sk.

Od kedy vzrastie životné a existenčné minimum?
Životné a existenčné minimum vzrastie od 1. apríla 2022, ako uvádzame už vyššie.

„K navýšeniu životného a existenčného minima pristupujeme preto, aby sme reflektovali zásadný rast cien, a to v podstate na všetkých úrovniach. Navyše bohužiaľ pribúda domácností, ktoré sa do zložitej životnej situácie dostávajú nie vlastnou vinou, ale vplyvom súčasných udalostí, ktoré sa týkajú nás všetkých. Bola to pandémia, teraz je to predovšetkým vojna na Ukrajine,“ uviedol minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Navýšenie životného a existenčného minima o 10 % odráža približný nárast spotrebiteľských cien. Výška týchto čiastok tak bude odrážať nevyhnutné náklady na potraviny a ostatné základné potreby,“ dodal minister Marian Jurečka (KDU-ČSL), ale čísla Českého štatistického úradu vyznievajú odlišne.

Rast životného a existenčného minima nepokryje rast spotrebiteľských cien
Inflácia týmto rastom však nebude pokrytá, pretože Český štatistický úrad udáva, že do februára 2022 vzrástli spotrebiteľské ceny v Česku o 15,9 %.

Double explosure with businesss charts of graph and rows of coins for finance at night city background.

Ak by mala vláda zohľadniť zvýšenie spotrebiteľských cien v plnej hodnote, tak by výška životného minima musela byť nasledovná:

Životné minimum pre Do 31. marca 2022 Od 1. apríla 2022
Jednotlivce 3 860 Kč 4 475 Kč
Prvá dospelá osoba v domácnosti 139,00 €
Druhá dospelá osoba v domácnosti 3 200 Kč 3 710 Kč
Nezaopatrené dieťa do 6 rokov 79 € 89 €
Nezaopatrené dieťa vo veku 6 až 15 rokov 2 420 Kč 2 805 Kč
Nezaopatrené dieťa vo veku 15 až 26 rokov 2 770 Kč 3 210 Kč
Existenčné minimum by potom malo novo hodnotu 2 885 Kč. Vláda teda mohla uvažovať skôr o zvýšení o 16 % alebo viac, pretože v marci pokračoval rast cien a vzhľadom na pokračujúcu vojnu na Ukrajine sa očakáva ďalší rast cien.

Vláda teda pridala na životnom a existenčnom minime, ale občania si za ne kúpia menej ako v prvej polovici minulého roka.

Na druhej strane vláda reagovala na rast cien pomerne rýchlo, pretože predchádzajúci rast životného a existenčného minima delilo 8 rokov. Avšak dodajme, že inflácia v týchto rokoch bola veľmi nízka.

Čo je existenčné a životné minimum?
Životné minimum je minimálna spoločensky uznaná hranica peňažných príjmov na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb.

Existenčné minimum je minimálnou hranicou peňažných príjmov, ktorá sa považuje za nevyhnutnú na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb na úrovni umožňujúcej prežitie. Existenčné minimum nemožno použiť u nezaopatreného dieťaťa, u požívateľa starobného dôchodku, u osoby invalidnej v treťom stupni a u osoby staršej ako 68 rokov.

Aké dávky vzrastú kvôli rastu životného minima?
Životné minimum má vplyv na množstvo dávok, zvýšia sa teda prídavky na deti, pôrodné či príspevky pre pestúnov z radov príbuzných.

Okrem toho životné a existenčné minimum zohráva úlohu pri priznaní zvýšenia príspevku na starostlivosť či pri stanovení výšky dávok mimoriadnej okamžitej pomoci.

V rámci exekúcií bude mať rast životného a existenčného minima vplyv na nezabaviteľného minima dlžníkov.

V rámci samoživiteliek a samoživiteľov má vplyv životné a existenčné minimum na alimenty, ktoré sa tiež zvýšia.

Opatrenia sa dotkne približne 360-tisíc príjemcov dávok, navýšenie sa prejaví už v ich aprílovej výplate.

Najnovšie články

Dalšie články autora