Sobota, 20 července, 2024
- REKLAMA -magazín

Ukrajinci, ktorí sa nechajú zamestnať, budú mať nižší zárobok ako Česi. Prečo?

Ukrajinskí utečenci, ktorí sa nechajú zamestnať, nedostanú na pracovnej pozícii rovnaké peniaze ako ich českí kolegovia. Mzdu im znížia vyššie dane.

Ukrajinci si totiž budú môcť z daní uplatniť vo väčšine prípadov iba základnú zľavu na daňovníka a zľavu na študenta. Žiadne ďalšie zľavy, ani tie na deti, uplatniť nemôžu. Celkovo tak ich mzda bude nižšia.

Ako upozornil Jan Molín, daňový poradca a člen Prezídia Komory daňových poradcov Českej republiky, problém tkvie v tom, že inú než základnú zľavu na dani či zľavu na dani na študenta si všeobecne môžu uplatniť buď daňoví rezidenti Českej republiky, alebo pri splnení ďalších podmienok aj daňoví nerezidenti. Avšak tu musí ísť o rezidentov členského štátu Európskej únie alebo štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, hovorí Molín. Utečenci potom podľa neho budú väčšinou považovaní za tzv. daňových nerezidentov (mimo EÚ/EHP) a tí majú nárok iba na dve uvedené zľavy.

Zľavy na deti pre Ukrajincov neplatia
Zákon o daniach z príjmov pritom ponúka širokú škálu zliav:

zľavu základnú 30 840 Kč – mesačne 2 570 Kč
zľavu na manžela/manželku – 24 840 Kč
základnú zľavu na invaliditu 2 520 Kč – mesačne 210 Kč
rozšírenú zľavu na invaliditu 5 040 Kč – mesačne 420 Kč
zľavu na držiteľa preukazu ZŤP/P 16 140 Kč – mesačne 1 345 Kč
zľavu na študenta 4 020 Kč – mesačne 335 Kč
zľavu za umiestnenie dieťaťa 16 200 Kč.
Daňové zvýhodnenie na deti je potom aktuálne v tejto výške:

na jedno dieťa 15 204 Kč – mesačne 1 267 Kč
na druhé dieťa 22 320 Kč – mesačne 1 860 Kč
na tretie a ďalšie dieťa 27 840 Kč – mesačne 2 320 Kč.
Písali sme: Ukrajinci si môžu zadarmo zriadiť bankový účet aj v asistenčných centrách
Ako uviedla Finančná správa SR, vo väčšine prípadov sa budú utečenci aj naďalej považovať za slovenských daňových nerezidentov, pretože sú daňovými rezidentmi Ukrajiny.

Prečítajte si tiež: Radíme zamestnávateľom: Zamestnanie utečencov z Ukrajiny
Kto môže byť daňovým rezidentom Českej republiky?
Aby sa Ukrajinci mohli stať daňovými rezidentmi Českej republiky, museli by splniť niekoľko podmienok:

muselo by sa jednať o fyzickú osobu, ktorá má v Českej republike bydlisko alebo sa tu zdržiava aspoň 183 dní v danom kalendárnom roku,
bydliskom na území Slovenskej republiky sa potom rozumie stály byt (vlastný, prenajatý), ktorý má fyzická osoba kedykoľvek k dispozícii a za okolností jej osobného a rodinného stavu, z ktorých je možné usúdiť úmysel trvalo sa v tomto byte zdržiavať, v preklade to znamená, že v byte musí žiť napr. s manželom/manželkou, deťmi a byt je využívaný v nadväznosti na ekonomické aktivity daňovníka, čím je práve zamestnanie
To zrejme väčšina prichádzajúcich Ukrajincov nesplní a tak musí počítať aj s nižšou mzdou. Ako ďalej upozornil Jan Molín, kritériá na určenie daňového rezidenstva sú navyše ešte zložitejšie a vychádzajú aj zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Českou republikou a Ukrajinou.

EBF22

Pokiaľ Ukrajinci budú chcieť aj napriek tomu uplatniť aspoň základnú zľavu, budú musieť u svojho zamestnávateľa urobiť vyhlásenie daňovníka k dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktoré budú môcť podpísať iba u jedného zamestnávateľa, a to najneskôr do 30 dní po nástupe do zamestnania a potom každoročne do 15. februára pre bežné zdaňovacie obdobie.

Informácie o Ukrajine: Všetky články na jednom mieste
Výnimku budú robiť dohody. Ak daňovník vyhlásenie nepodpíše av prípade dohody o vykonaní práce si zarobí mesačne do 10 000 korún, zárobok mu bude znížený iba o zrážkovú daň, teda o 15 %. V prípade dohody o pracovnej činnosti sa potom pri rovnakých podmienkach jedná o príjem do 3500 korún mesačne.

Najnovšie články

Dalšie články autora