Sobota, 20 července, 2024
- REKLAMA -magazín

Rozhodovanie o predčasnom dôchodku v príkladoch

Rozhodnutie o termíne odchodu do dôchodku je individuálnou záležitosťou, pre niekoho je teda predčasný dôchodok dobrou voľbou, pre iného nie. Pozrime sa na niekoľko praktických rozhodovacích situácií.

Z dôvodu predlžovania riadneho dôchodkového veku obľuba predčasných dôchodkov z roka na rok stúpa. Aktuálne riadny dôchodkový vek závisí od ročníka narodenia au žien od počtu vychovaných detí. Občania majúci riadny dôchodkový vek vyšší ako 63 rokov môžu do predčasného dôchodku odísť najskôr v 60 rokoch. Ženy, ktoré majú riadny dôchodkový vek nižší ako 63 rokov, môžu do predčasného dôchodku odísť najskôr tri roky pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku.

Predčasný dôchodok je nižší trvalo
Kritériá rozhodovania
Príklad 1) Maximalizácia dôchodku
Príklad 2) Možnosť privýrobku na zmluvu na dôchodku
Príklad 3) Zdravotné problémy
Príklad 4) Strata zamestnania a čerpanie podpory
Príklad 5) Obdržanie výpovede a okamžitý odchod do predčasného dôchodku
Príklad 6) Pomoc dcére s vnukmi
Predčasný dôchodok v príkladoch

Zdroj: Shutterstock

Predčasný dôchodok je nižší trvalo
Pri odchode do predčasného dôchodku je potrebné počítať s trvalým krátením za predčasnosť a získaním nižšej doby poistenia ako pri práci až do dosiahnutia riadneho dôchodkového veku. Krátenie sa vykonáva za každých začatých 90 kalendárnych dní predčasnosti. Čím skôr sa teda do predčasného dôchodku odíde, tým vyššie krátenie a nižší mesačný dôchodok.

Kritériá rozhodovania
Každý občan v preddôchodkovom veku sa nachádza v inej situácii a má individuálne preferencie, preto pre niekoho môže byť vhodné odísť do predčasného dôchodku už v 60 rokoch a pre niekoho pracovať na percentá a odísť do dôchodku neskôr ako pri dosiahnutí riadneho dôchodkového veku.

Príklad 1) Maximalizácia dôchodku
Pán David pracuje pre zamestnávateľov XY a do dosiahnutia riadneho dôchodkového veku mu chýbajú dva roky. Hoci práca pána Davida už zmáha, tak chce odísť do starobného dôchodku až ku dňu dosiahnutia riadneho dôchodkového veku. Nechce mať v žiadnom prípade krátený mesačný dôchodok a chce mať maximálny štátny dôchodok, na ktorý má nárok.

Príklad 2) Možnosť privýrobku na zmluvu na dôchodku
Zamestnanec Radek je pre zamestnávateľa veľmi dôležitý a chce, aby u neho pracoval aj po dosiahnutí riadneho dôchodkového veku na zmluvu na dobu neurčitú. V riadnom dôchodkovom veku nie sú žiadne obmedzenia ohľadom typu pracovného úväzku alebo výšky hrubej mzdy. Pán Radek si požiada o dôchodok ku dňu dosiahnutia riadneho dôchodkového veku a naďalej bude pre zamestnávateľa pracovať. Bude teda poberať starobný dôchodok a mzdu súčasne. V predčasnom dôchodku sú možnosti privýrobku veľmi obmedzené, preto predčasný dôchodok nepripadá pre pána Radka do úvahy.

TIP: Kto má dôchodok 30 % a kto 80 % predchádzajúcej hrubej mzdy?

Príklad 3) Zdravotné problémy
Pani Denisa má zdravotné problémy, ktoré však nie sú dostačujúce na priznanie invalidného dôchodku. Pani Denisa teda plánuje skončiť v zamestnaní necelé tri roky pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku, teda o 1 080 dní skôr. Vzhľadom na svoje zdravie je pre pani Denisu predčasný dôchodok jasnou voľbou. Do predčasného dôchodku neodchádza skôr presne o tri roky, pretože by mala zbytočne vyššie krátenie za predčasnosť (vykonáva sa za každých začatých 90 kalendárnych dní).

Príklad 4) Strata zamestnania a čerpanie podpory
Zamestnanec Martin dostal tri roky pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku výpoveď pre nadbytočnosť. Takto čoskoro však pán Martin do predčasného dôchodku odísť nechce, preto sa registruje na úrade práce. Pán Martin bude mať nárok na podporu v nezamestnanosti po dobu 11 mesiacov (od štvrtého mesiaca, prvé tri mesiace bude žiť z odstupného), toto obdobie zvýši pánovi Martinovi celkovú získanú dobu poistenia. Keď sa pánovi Martinovu podarí nájsť adekvátne pracovné uplatnenie, tak nastúpi do novej práce, pokiaľ nie, tak po vyčerpaní podpory v nezamestnanosti odíde do predčasného dôchodku.

Smiling senior man sitting at a table outside on his patio working online with a laptop and drinking a cup of coffee

Príklad 5) Obdržanie výpovede a okamžitý odchod do predčasného dôchodku
Zamestnankyňa Katarína dostala dva roky pred dôchodkovým vekom výpoveď pre nadbytočnosť. Pani Kateřina sa nechce vo svojom veku už registrovať na úrade práce a chce mať pokoj a užívať si dôchodok, preto volí po uplynutí výpovednej lehoty odchod do predčasného dôchodku. Pani Katarína dostane od svojho zamestnávateľa zákonné odstupné. Nárok na možnosť odchodu do predčasného dôchodku neznamená, že nemusí zamestnávateľ pani Kataríne odstupné vyplácať.

TIP: Kedy príjmy na dôchodku mesačný dochodok nezvyšujú?

Príklad 6) Pomoc dcére s vnukmi
Pani Jaroslava je v práci spokojná a pracovala by až do dôchodkového veku, ale jej dcéra potrebuje pomoc so strážením vnukov, a preto volí pani Jaroslava odchod do predčasného dôchodku, aby mohla dcére pomôcť. Odchod do predčasného dôchodku si však pani Jaroslava dobre naplánuje, aby sa krátenie nevykonávalo za ďalší načatý štvrťrok a výpoveď v práci dá v predstihu, aby dodržala dvojmesačnú výpovednú lehotu.

Najnovšie články

Dalšie články autora