Aké vysoké je nezabaviteľné minimum dlžníka, ktorý má exekúciu na mzdu? Ako sa zvýšilo?

Niečo iné hovorí ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo práce a sociálnych vecí, niečo iné niektoré súdy. Úrady sú na to, aby dlžníkovi zostávalo viac peňazí, niektorí sudcovia naopak na to, aby to bolo menej.

Na rôznych serveroch sa možno dočítať o rôznych výškach nezabaviteľných čiastok pre dlžníka, na ktorého mzdu je nariadená exekúcia, a jeho rodinu. Pritom takáto zásadná vec by sa mala vykladať jednotne. A tiež rôzne kalkulačky po zadaní rovnakých čísel prinášajú rôzne výsledky.

Konštrukcia, teda to, ako spočítať výšku nezabaviteľných čiastok je jasná. Právnik Richard W. Fetter nám vysvetlil, že rozdiely v uvádzaných výškach nezabaviteľných čiastok sú spôsobené – jednoducho povedané – tým kto čo pri ich konštrukcii a výpočte zohľadňuje. Ide o to, či zohľadňuje dvojité zvýšenie príslušného tzv. normatívu nákladov na bývanie na rok 2022 alebo iba jedno.

Čo určuje výšku nezabaviteľných čiastok?
Platí zvýšený normatív nákladov na bývanie alebo ten pôvodný od 1. januára?
Ako sa spočítajú nezabaviteľné čiastky?
Na koho sa počíta nezabaviteľná čiastka?
Nezabaviteľné minimum môže byť vyššie, ako súčet všetkých nezabaviteľných čiastok
Čo určuje výšku nezabaviteľných čiastok?
Výška nezabaviteľných čiastok sa odvíja od dvoch veličín. Jednak od uvedeného normatívu nákladov na bývanie, a to konkrétne pre jednu osobu v nájomnom byte v obci od 50 000 do 99 999 obyvateľov, ktorý sa vyhlasuje na účely štátnej sociálnej podpory. A jednak od výšky životného minima jednotlivca.

Čítajte tiež: Životné a existenčné minimum vzrastie od 1. apríla 2022 o 10 %

Platí zvýšený normatív nákladov na bývanie alebo ten pôvodný od 1. januára?
Normatív nákladov na bývanie bol od 1. 1. 2022 stanovený vo výške 6815 Sk. Normatív sa vyhlasuje vždy pre daný kalendárny rok od jeho začiatku. Lenže už 28. 1. 2022 bol v záujme toho, aby viac ľudí dosiahlo na príspevok na bývanie, mimoriadne navýšený o ďalších 1120 Sk. A práve tu je pôvod rozdielov. Niektoré súdy, niektorí exekútori a ďalší právnici sa domnievajú, že navýšenie (druhé zvýšenie) normatívu platí len pre štátnu sociálnu podporu a nie pre nezabaviteľné sumy, takže pri exekúcii počítajú len s pôvodnými 6815 Kč. Naproti tomu ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo práce a sociálnych vecí a iní právnici počítajú s normatívom vo výške 7935 Sk, teda vrátane jeho navýšenia o 1120 Sk.

Životné minimum jednotlivca predstavovalo do 31. 3. 2022 3860 Sk a od 1. 4. 2022 bolo zvýšené na 4250 Sk. Aspoň u neho je všetko jasné.

Čítajte tiež: Ako prebiehajú mobiliárne exekúcie v roku 2022?

Nezabaviteľné minimum pri exekúcii na mzdu

Zdroj: Depositphotos

Už ste niekedy boli v exekúcii?

Nikdy.
Áno, raz.
Áno, viackrát.
Celkom hlasovalo: 43316
Ako sa spočítajú nezabaviteľné čiastky?
Nezabaviteľná čiastka na dlžníka, na ktorého mzdu je uvalená exekúcia, činí 3/4 súčtu práve sumy životného minima jednotlivca a normatívu nákladov na bývanie. A tak niekto na jednej strane vypočítava nezabaviteľnú čiastku na dlžníka pre mzdu za január až marec ako 3/4 zo súčtu čiastok 3860 Kč (pôvodná výška životného minima) a 6815 Kč (pôvodná výška normatívu) a niekto na strane druhej ako 3/4 zo súčtu čiastok 3860 Kč a 7935 Kč (navýšený normatív).

A rovnako tak jedna strana počíta po valorizácii životného minima nezabaviteľnú čiastku od mzdy za mesiac apríl ako 3/4 súčtu čiastok 4250 Sk a 6815 Sk, zatiaľ čo druhá strana ako 3/4 súčtu čiastok 4250 a 7935 Sk. Preto sa nezabaviteľné sumy na dlžníka v podaní a jedných av podaní druhých líšia. A rovnako tak aj výška nezabaviteľnej čiastky na vyživovanú osobu. Nezabaviteľná čiastka na vyživovanú osobu sa počíta ako 1/3 nezabaviteľnej čiastky na samotného dlžníka.

Tomu, kto počíta s nižším normatívom nákladov na bývanie vychádzajú nezabaviteľné sumy takto:

Mzda za január až marec 2022

Mzda za apríl 2022 a ďalej

Nezabaviteľná čiastka na dlžníka samotného

300,00 €

319,00 €

Nezabaviteľná čiastka na vyživovanú osobu

109,90 €

100,00 €

Tomu, kto počíta s vyšším normatívom nákladov na bývanie, vychádzajú nezabaviteľné sumy takto:

Mzda za január až marec 2022

Mzda za apríl 2022 a ďalej

Nezabaviteľná čiastka na dlžníka samotného

329,00 €

399,00 €

Nezabaviteľná čiastka na vyživovanú osobu

119,90 €

129,00 €

Celková nezabaviteľná čiastka konkrétneho dlžníka, ktorá nikdy nesmie byť zrazená dlžníkovi z čistej mzdy, je súčtom nezabaviteľnej čiastky na samotného dlžníka a všetkých nezabaviteľných čiastok na vyživované osoby. Výsledok sa zaokrúhli na celú korunu nahor.

Na koho sa počíta nezabaviteľná čiastka?
Nezabaviteľná čiastka pre vyživovanú osobu sa počíta zásadne na manžela alebo manželku a na nezaopatrené deti. Avšak, keď exekúcia prebieha práve kvôli neplateniu výživného na dieťa, tak sa nezabaviteľná čiastka nepočíta na to dieťa, v prospech ktorého je exekúcia nariadená.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram